Ми – група українських соціал-революційних активістів.  Головною метою нашого сайта  є поширення ідей революційного соціалізму серед трудящих України та підготовка до створення політичного союзу усіх революційних груп та окремих активістів, що згодні з нашими основними принципами та програмовими цілями.

У наш час все більш очевидною стає криза реакційних ідеологій, що домінують у політичному просторі України з моменту проголошення формальної «незалежності», яка на практиці вилилася у просту зміну форм панування правлячого класу та експлуатації українських трудящих. На зміну облудній брехні про «розвинутий соціалізм» прийшла не менша брехня про «національну незалежність» та «європейську інтеграцію». Під прикриттям фальшивого «патріотизму» державна та приватнокапіталістична пропаганда, що ведеться зі шпальт та екранів «незалежних» ЗМІ, переконує трудящих України у тому, що їх нібито об’єднують «спільні інтереси» з їх визискувачами та ворогами – бюрократичною та приватною буржуазією, яка або зберегла своє панування з часів так званого «Радянського» Союзу, або долучилася до панівної верстви у ході відверто нелюдської «приватизації» 1990-х – 2000-х.

Всупереч заклинанням професійних «євроатлантоінтеграторів» або, навпаки, «євразійських» прихильників кремлівської диктатури, системна криза, що фактично продовжується в українському суспільстві з 1990-х років, не є суто національним або регіональним явищем. Світова економічна криза, що підірвала основи сучасного транснаціонального капіталізму та спричинила значні соціально-економічні та політичні потрясіння у різних регіонах світу (в першу чергу – на Близькому Сході), переконливо засвідчує існування тісної взаємозалежності між різними країнами та народами, а також те, що всі вони потерпають від ірраціональної системи накопичення капіталу, яка стоїть на заваді подальшому соціальному та культурному прогресу людства. Враховуючи це, а також велику залежність української економіки від глобальної капіталістичної системи, ми рішуче заперечуємо реакційну ідею «соціалізму в одній країні» та розглядає майбутні революційні процеси в Україні як невід’ємну складову Світової Соціальної Революції.

На сучасному етапі ми продовжуємо визвольну боротьбу пригноблених класів всього світу та пригноблених класів України, продовжуємо справу козацько-селянських повстань, революційного народництва, Великої революції 1917-1921 років, визвольних змагань ОУН-УПА-УГВР, справу Кривоноса і Залізняка, Шевченка і Франка, Подолинського і Драгоманова, Махна і Хвильового, Полтави і Горнового.

Але ми не тільки продовжуємо старе, ми починаємо нове. Зберігаючи вірність визвольній боротьбі експлуатованих мас, ми відкидаємо будь-яке доктринерство та виступаємо за творчий синтез визвольних революційних традицій минулого. Проте не можна обмежуватись спадщиною видатних попередників, нам потрібна також нова революційна теорія і практика, що відповідає потребам сучасності.

Ми виступаємо проти:

– капіталізму, як системи поневолення праці капіталом, класового гноблення, що створює нерівність людей по відношенню до влади і розподілу матеріальних та духовних благ;

– ринку і приватної власності, як експлуатації людини людиною;

– держави, як інструменту класового панування буржуазії;

– імперіалізму, шовінізму, расизму, буржуазного націоналізму і державного патріотизму, оскільки вони сприяють пригніченню людей і народів, заважаючи їх визволенню;

– реформізму, парламентаризму і тред-юніонізму, бо вони створюють лише ілюзію визвольної боротьби;

– опортунізму, зокрема підміни класової боротьби, боротьбою за права меншин, державу чи будь-які інші «надкласові» інтереси;

– буржуазної масової культури, що поширює споживацтво, індивідуалізм, сприяє деградації, людей та народів;

– нищення людського здоров’я і навколишнього середовища капіталістичною індустрією.

Ми виступаємо за:

– соціалізм, як безкласове суспільство, що означає рівність всіх людей відносно влади, засобів виробництва і предметів споживання;

– суспільну власність, як розподіл продукції між усіма працюючими, що самостійно здійснюватимуть планування і управління виробництвом;

– пряме народовладдя, як владу загальних зборів трудящих, за допомогою виборних і контрольованих ними делегатів;

– інтернаціоналізм, як міжнародну солідарність у визвольній боротьбі трудящих класів і всіх народів світу, відповідно до рівного права народів самостійно влаштовувати своє життя;

– пряму дію, як революційну класову боротьбу без посередництва партій, профспілок і депутатів;

– послідовну революційну боротьбу за класові інтереси, а не «загальнонаціональні» чи «загальнолюдські» цінності;

– революційну народну культуру, що утверджує цінності альтруїзму, колективізму, сприяє розвитку людини і розмаїттю культур усіх народів світу;

– гармонійний вплив на природу, відповідно по потреб людини, і поширення здорового способу життя.

Ми боремося не за відновлення державного капіталізму, який існував у СРСР, і не за реформування нині існуючого приватногосподарського капіталізму. Наша мета – безкласове та бездержавне суспільство вільних та рівних людей, наш метод – пряма революційна дія, що заперечує будь-яке парламентське або профспілкове політиканство. Запрошуємо всіх, хто поділяє наші цілі та принципи, до співпраці у боротьбі за Українську Трудову Республіку.

Наші контакти:

novaiskra.org.ua@gmail.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.3/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -4 (from 4 votes)
ПРО НАС, 3.3 out of 10 based on 4 ratings